Waarom Verpoucke Consulting?

Al meer dan 10 jaar bouwde Verpoucke Consulting expertise en vertrouwen op gebaseerd op hun idealisme om op een gerichte en actieve manier een perfecte match te vinden tussen een potentiële kandidaat en U, de opdrachtgever.

Professionalisme, resultaatgerichtheid, focus en engagement zijn sleutelwaarden in onze dynamische aanpak.

Verpoucke Consulting wil als HRM-specialist haar klanten en kandidaten enerzijds adviseren en anderzijds ondersteunen bij de uitbouw van hun menselijk kapitaal of het ontwikkelen van hun carrière.

Verpoucke Consulting bouwde expertise op in tal van profielen, gaande van junior tot senior, voor diverse functies in allerlei sectoren.

Met onze vestigingen in Gent en Edingen worden de twee landsdelen actief benaderd. Onze flexibiliteit maakt dat we op locatie gaan bij de kandidaat of klant waar wenselijk.

Onvoorwaardelijk kan u altijd rekenen op:

  • maatwerk,
  • een resultaatgerichte samenwerking met een polyvalent team van psychologen,
  • ervaring en efficiëntie,
  • single Point of contact,
  • intensieve en kwalitatieve opvolging,
  • competentiegerichte analyses,
  • transparantie omtrent de status van de procedure via een real life en online toegang,
  • feitelijke rapportagetool,
  • snelle doorlooptijd.

In onze totaalbenadering streven we ernaar om een sparringpartner te zijn voor zowel de klant als de kandidaat, dit zowel voor rekrutering en selectie als voor assessment en development centers.

Catulasdreef 5 - B-7850 Edingen - Tel.: +32 (0)2 397 12 00 - Fax.: +32 (0)2 397 12 09 - info@verpouckeconsulting.be  |  VG.1033/BO, B-AB06.020, W.RS.381 W.SO.381